Головна

Корисні лінки

Вхід на сайт

Проект рішення Глобинської районної ради


ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ГЛОБИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Рішення


Про затвердження в новій редакції порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Глобинського району, Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Глобинського району, яке перебуває в управлінні районної ради, типових договорів оренди.


 З метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальних громад сіл, селища та міста Глобинського району, прозорості і удосконалення процесу передачі в оренду нежитлових приміщень, забезпечення поповнення дохідної частини бюджету району, відповідно до ст. 19 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, ст. 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постанови Кабінету Міністрів України “Про Методику розрахунку та порядок використання плати за оренду державного майна” від 04.10.1995 року із змінами та доповненнями, районна рада вирішила:

 1. Затвердити в новій редакції:

Порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міста Глобинського району – додаток № 1.

Методику розрахунку та порядку використання плати за оренду  майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Глобинського району, яке перебуває в управлінні районної ради додаток № 2.

Мінімальні орендні ставки за використання нерухомого майна спільної власності територіальних громад району до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Глобинського району, яке перебуває в управлінні районної ради – додаток № 2.1 та 2.2.

Типові форми договорів оренди цілісного майнового комплексу, оренди окремо індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних громад Глобинського району – додаток № 3, додаток № 4, додаток № 5.

2. Провести до «__» ________ 2011 року конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, згідно “Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності” затвердженого Наказом Фонду Державного Майна України зі змінами та доповненнями № 3035 від 24.11.2005 року.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення дев’ятої сесії Глобинського районної ради п’ятого скликання від 18 травня 2007 року «Про затвердження в новій редакції порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Глобинського району, Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Глобинського району, яке перебуває в управлінні районної ради, типових договорів оренди».

Голова  районної ради


Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення  районної ради “Про затвердження в новій редакції Порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Глобинського району, Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Глобинського району, яке перебуває в управлінні районної ради, типових договорів оренди”.

            1.  Проблема, яку  передбачається  вирішити шляхом державного регулювання:

         Даний документ вміщує обґрунтування  необхідних змін державного регулювання  у сфері правових відношень при передачі в оренду комунального майна територіальних громад сіл, селища та міста Глобинського району шляхом  прийняття регуляторного акту – рішення районної ради “Про затвердження в новій редакції Порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Глобинського району, Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Глобинського району, яке перебуває в управлінні районної ради, типових договорів оренди”.

        Аналіз регуляторного впливу розроблений  згідно з вимогами статті 8 Закону України “Про основи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Закону України “Про оренду державного і комунального майна”.

        Регуляторний акт, що розглядається підготовлений у зв’язку із внесенням змін в чинне законодавство України і направлений на упорядкування нормативно-правової бази, регулюючої господарські відношення зв’язані із передачею в оренду майна, що знаходиться у власності територіальних громад сіл, селища та міста Глобинського району.  

                       2.   Цілі державного регулювання.

 -   забезпечення єдиного, чіткого, прозорого і ефективного порядку  передачі в  оренду об’єктів комунальної власності;

-     упорядкування нормативно-правової бази;

-   підвищення ефективності використання майна територіальних громад сіл,   селища та міста Глобинського району;    

-     збільшення доходної частини районного бюджету;  

-   надання суб’єктам  господарювання рівних гарантованих можливостей для  взяття в оренду об’єктів  комунальної власності.

     3. Альтернативні способи відмічених цілей.

Альтернативних способів досягнення цілей немає.

                4. Механізм, запропонований для рішення проблеми.

            Вказану проблему планується вирішити шляхом прийняття рішення районної ради “Про затвердження в новій редакції Порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Глобинського району, Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Глобинського району, яке перебуває в управлінні районної ради, типових договорів оренди”.                            

5. Обґрунтування можливості досягнення намічених цілей у випадку прийняття регуляторного акту.

          У випадку прийняття регуляторного акту, що розглядається поставлені цілі будуть досягнуті шляхом створення єдиної процедури передачі в оренду комунального майна територіальних громад сіл, селища та міста Глобинського району, проведення конкурсів на право оренди і розрахунку орендної плати, а також типової форми договору оренди нежилих приміщень. Прийняття регуляторного акту забезпечить прозорість відношень між орендарем і орендодавцем, скоротить термін прийняття рішення про передачу в оренду комунального майна та збільшить відповідальність сторін за дотриманням  вимог чинного законодавства з орендних відношень.

          6. Очікувані результати  прийняття регуляторного акту.

п/п

Найменування

сфери інтересів

 

           користь

 

    витрати


 1.


інтереси громадян


Прозорість дій виконавчих органів місцевого самоврядування району


      ______ 2.


 інтереси

суб’єктів господарювання


Упорядкування орендних відношень, рівні можливості при взятті комунального майна в оренду, зменшення термінів    прийняття рішення про передачу  комунального майна в оренду, участь у вирішенні соціально вагомих проблем міста
Витрати на

оформлення договорів оренди


 3.


інтереси органів

місцевого

самоврядуванняЗбільшення надходжень до районного бюджету, більш ефективне використання комунального майна


тимчасові витрати, пов’язані з

оформленням необхідної документації

                                     7. Термін дії регуляторного акту

           У випадку змін чинного законодавства в регуляторний акт можливо внести зміни, доповнення, або відмінити його. У  зв’язку з  чим пропонується термін дії акту не обмежувати.

                    8. Показники результативності регуляторного акту.

           Показниками, що характеризують результативність  дії регуляторного акту є:

-        сума надходжень в міський бюджет від оренди комунального майна;

-        кількість укладених договорів оренди.

-        рівень інформованості суб’єктів господарської діяльності і населення буде значно  вище внаслідок публікації проекту регуляторного акту.

             9. Заходи, за допомогою яких буде виконуватись відстеження результатів регуляторного акту.

          Відслідкування результативності регуляторного акту буде виконуватись шляхом аналізу інформації про передачу в оренду                                      комунального майна і про надходження грошових коштів до районного бюджету.

Начальник відділу управління

майном комунальної власності району                                             О.І.Білоус

УКРАЇНА

ГЛОБИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Рішення

Про затвердження в новій редакції порядку передачі

в оренду майна спільної власності територіальних

громад сіл, селища, міста Глобинського району,

Методики розрахунку та порядку використання плати

за оренду майна спільної власності територіальних

громад сіл, селища, міста Глобинського району,

яке перебуває в управлінні районної ради,

типових договорів оренди

 

          З метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальних громад сіл, селища та міста Глобинського району, прозорості і удосконалення процесу передачі в оренду нежитлових приміщень, забезпечення поповнення дохідної частини бюджету району, відповідно до ст. 19 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, ст. 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постанови Кабінету Міністрів України “Про Методику розрахунку та порядок використання плати за оренду державного майна” від 04.10.1995 року із змінами та доповненнями, районна рада вирішила:

 

1.     Затвердити в новій редакції:

     Порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міста Глобинського району – додаток № 1.

          Методику розрахунку та порядку використання плати за оренду  майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Глобинського району, яке перебуває в управлінні районної ради додаток № 2.

          Мінімальні орендні ставки за використання нерухомого майна спільної власності територіальних громад району до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Глобинського району, яке перебуває в управлінні районної ради – додаток № 2.1 та 2.2.

          Типові форми договорів оренди цілісного майнового комплексу, оренди окремо індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних громад Глобинського району – додаток № 3, додаток № 4, додаток № 5.

2. Провести до «__» ________ 2011 року конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, згідно “Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності” затвердженого Наказом Фонду Державного Майна України зі змінами та доповненнями № 3035 від 24.11.2005 року.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення дев’ятої сесії Глобинського районної ради п’ятого скликання від 18 травня 2007 року «Про затвердження в новій редакції порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Глобинського району, Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Глобинського району, яке перебуває в управлінні районної ради, типових договорів оренди».

 

 

Голова  районної ради

Структура району