Головна

Корисні лінки

Вхід на сайт

Оприлюднення проекту рішення районної ради

Проект

УКРАЇНА

ГЛОБИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Рішення

Про організацію оплачуваних громадських робіт в Глобинському районі на 2012 рік

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» розглянувши і обговоривши подані районною державною адміністрацією матеріали з даного питання, заслухавши інформацію директора Глобинського районного центру зайнятості Мороза Олександра Григоровича районна рада вирішила:

1. Визначити види робіт, що відповідають потребам району та сприяють його соціальному розвитку, які можуть застосовуватись для організації оплачуваних громадських робіт з метою забезпечення тимчасової зайнятості населення.

2. Затвердити перелік видів оплачуваних громадських робіт, що забезпечували б тимчасову зайнятість населення, передусім осіб, зареєстрованих в центрі зайнятості, як безробітні (додаток 1).

 

3. Організувати проведення оплачуваних громадських робіт на підприємствах комунальної власності та на інших підприємствах, організаціях, установах району на підставі укладених договорів у відповідності до затвердженого переліку видів оплачуваних громадських робіт.

4. Здійснювати фінансування оплачуваних громадських робіт :

- за рахунок коштів роботодавців.

- за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (в межах затвердженого кошторису).

5. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій району створити додаткові тимчасові робочі місця для організації оплачуваних громадських робіт.

6. Рекомендувати Глобинському районному центру зайнятості;

-  укласти договори про спільну діяльність з організації оплачуваних громадських робіт з підприємствами, установами та організаціями району;

- направляти безробітних, за їх згодою, на оплачувані громадські роботи, що відповідають потребам району та сприяють його соціальному розвитку.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури (голова – Галущенко М.Т.)

Голова районної ради                                                                            О.О. Феденко

Додаток 1

до рішення сесії районної ради

від _________ 2012 р.

 Види робіт, які можуть застосовуватися під час організації оплачуваних громадських робіт

1. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об'єктів соціальної сфери, зон відпочинку, ліквідація сміттєзвалищ.

2. Вантажно-розвантажувальні та ремонтні роботи на підприємствах.

3. Сільськогосподарські роботи.

4. Благоустрій автомобільних доріг загального користування.

5. Догляд за хворими та підтримка чистоти в закладах охорони здоров’я .

6. Проектно-дослідні роботи.

7. Інші загальнодоступні види трудової діяльності, які відповідають потребам громади певної адміністративно-територіальної одиниці та сприяють її соціальному розвитку.

Заступник голови районної ради                                                               А.В. Рибалко

 

Аналіз

регуляторного впливу до проекту  рішення сесії районної ради «Про організацію оплачуваних громадських робіт в Глобинському районі на 2012 рік»

1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Протягом 2011 року до районного центру зайнятості за допомогою у працевлаштуванні звернулося 4233 осіб. Станом на 01.01.12 р. на обліку перебувало 1386 незайнятих громадян різних категорій, із них, 1347 – безробітні. Потреба підприємств, установ, організацій у працівниках складає 17 вакансій

Проведення громадських робіт розширює сферу застосування праці. До оплачуваних громадських робіт за направленням Глобинського районного центру зайнятості у 2011 р. було залучено 1277 осіб різних категорій громадян з них: за кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття - 1035 осіб, за кошти місцевого бюджету - 4 особи, за кошти підприємств - 238 осіб. Використано коштів на загальну суму 2417,2 тис. грн., з них за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття – 2145,1 тис. грн., за кошти місцевого бюджету – 1,4 тис. грн., за кошти підприємств – 270,7тис. грн..

 2. Визначення цілей державного регулювання

Дане рішення приймається відповідно до ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 23 Закону України „Про зайнятість населення”, Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 № 839.

Рішенням затверджується види робіт, а також визначає порядок реалізації завдань щодо додаткових гарантій зайнятості населення.

Основна мета рішення – надання тимчасової роботи незайнятим громадянам та безробітним шляхом залучення до оплачуваних громадських робіт.

 3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Організація оплачуваних громадських робіт, як складова державної системи забезпечення продуктивної зайнятості громадян, здійснюється в комплексі з іншими заходами сприяння зайнятості: дотації на створення нових робочих місць, бронювання, одноразові виплати для заняття підприємницькою діяльністю тощо. В даному контексті оплачувані громадські роботи не мають достатньо ефективних альтернативних способів досягнення визначених цілей.

 4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв'язання визначеної проблеми

Громадські роботи на підприємствах, і організаціях комунальної власності і за договорами - на інших підприємствах, в установах і організаціях будуть проводитись за плату. З особами, які бажають брати участь в громадських роботах, укладається строковий трудовий договір з правом його продовження за погодженням сторін до вирішення питання про їх працевлаштування на підходящу роботу. Переважним правом укладання договорів користуються громадяни, зареєстровані як безробітні.

У разі закінчення встановленого строку виплати допомоги по безробіттю громадянин має переважне право на здобуття іншої професії (спеціальності) і участь в оплачуваних громадських роботах на період - до надання йому підходящої роботи.

Оплата праці осіб, зайнятих на громадських роботах, здійснюється за фактично виконану роботу і не може бути меншою мінімального розміру заробітної плати, встановленої законодавством України, при якісному виконанні норм праці.

На осіб, зайнятих на громадських роботах, поширюються соціальні гарантії, включаючи право на пенсійне забезпечення, виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності.

 5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей

Виконання заходів даного регуляторного акта забезпечить:

- залучення до оплачуваних громадських робіт в 2012 році до 1000 чоловік незайнятого населення;

- зменшення кількості незайнятого населення району;

- поліпшення ситуації в оплаті праці та соціальній сфері;

- більш тісну співпрацю суб'єктів господарської діяльності з районним центром зайнятості та місцевими органами виконавчої влади.

 6.Визначення очікуваних результатів - метод аналізу вигод та витрат

Оплачувані громадські роботи будуть:

- забезпечувати реалізацію конституційного права громадян на працю і на достойний рівень життя;

- сприяти підвищенню реальних грошових доходів населення району шляхом залучення незайнятого населення до продуктивної діяльності;

- сприяти збільшенню доходної частини бюджету за рахунок відрахувань із заробітної плати працівників залучених до громадських робіт;

- стимулювати господарську і підприємницьку діяльність за рахунок збільшення кількості працівників.

 7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Термін чинності даного регуляторного акта розрахований на 2012 рік. Обумовлений він планами роботи районного центру зайнятості та порядком використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Основним показником результативності даного регуляторного акта є виконання завдань залучення незайнятого населення до оплачуваних громадських робіт в 2012 році.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

 При відстеженні результативності планується проводити:

- аналіз кількісних та соціологічних даних щодо оплачуваних громадських робіт;

- дослідження ринку праці та зайнятості населення;

- розгляд проблемних питань на комісіях, нарадах, колегіях райдержадміністрації та засіданнях «круглих столів» за участі роботодавців, громадських організацій, органів місцевого самоврядування та ін.

Начальник управління праці та соціального захисту населення

Глобинської райдержадміністрації                                                                                        Н.А.Шебедя

Директор районного центру зайнятості                                                                                О.Г.Мороз

 

Структура району