Головна

Корисні лінки

Вхід на сайт

28 квітня - Всесвітній день охорони праці

Відповідно до Указу Президента від 18.08.2006 №685-2006, Всесвітній день охорони праці, 28 квітня, визначено Днем охорони праці в Україні.

За рекомендацією Міжнародної організації праці девіз цьогорічного Всесвітнього дня охорони праці – «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці».

Найперспективнішою моделлю економічного зростання України є прискорення її інтеграції у світові торгівельно-економічні та фінансові структури. Знайти своє достойне місце в рейтингу розвинених країн наша країна зможе лише завдяки функціонуванню системи збору реальних, вірогідних, загальновизнаних безпекових показників трудової діяльності громадян.

Травматизм на виробництві є важливою, але недостатньо усвідомленою проблемою нашого суспільства, для розв’язання якої потрібні систематичні та всебічні зусилля. За офіційними даними, у середньому щороку на виробництві гинуть 400 осіб і 5 тис. травмуються, зокрема більш ніж 1 тис. жінок. Приблизно 500 працівників стають інвалідами.

 

Крім того, у статистиці виробничого травматизму не враховано осіб, які працювали за цивільно-правовими угодами, оскільки ці показники потрапляють у категорію випадків, не пов’язаних із виробництвом.

Систематичний і достовірний збір даних про стан охорони праці і травматизм на виробництві є об’єктивним підґрунтям для здійснення аналізу всіх аспектів травматизму й розроблення фахівцями заходів з профілактики на рівні підприємств, регіонів і держави. Оптимізація та підвищення точності збору даних з використанням новітніх інформаційних систем дасть змогу чіткіш визначити пріоритети в державній політиці у сфері охорони праці, раціонально використовувати людські та матеріальні ресурси й підвищувати рівень безпеки на виробництві.

Фактично в усіх країнах світу й міжнародних організаціях дослідження (аналіз) та оцінку ризиків для життя і здоров’я працівників розглядають як основний механізм профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності. Ефективне впровадження цього механізму у вітчизняну практику управління охороною праці можливе лише за наявності статистичних даних, що відображають реальний стан виробничого травматизму в Україні. Особливо це стосується використання кількісних методів оцінювання виробничого та професійного ризиків.

Відділення ВДФССНВ ПЗУ у Глобинському районі звертає увагу на необхідність відзначення Дня охорони праці.

Підприємствам, установам, господарствам  та організаціям всіх форм власності необхідно запланувати та провести наступні заходи:

- перевірку нормативної бази, документації, інструкцій з охорони праці для посадових осіб та працівників підприємства;

- позапланові інструктажі з питань охорони праці;

- зустрічі з працівниками;

- збір пропозицій від працівників стосовно поліпшення стану охорони праці, створення безпечних та нешкідливих умов праці;

- навчально-практичні семінари з питань безпечного виконання робіт та експлуатації обладнання підвищеної небезпеки;

- показ зразкових робочих місць, належного рівня культури охорони праці при виконанні робіт, передбачених виробничим процесом, ведення документації з охорони праці;

- провести конкурс з охорони праці: "Кращий об'єкт з охорони праці";

- провести заходи з вшанування пам’яті загиблих на виробництві: надати допомогу в облаштуванні могил, відвіданні та наданні матеріальної допомоги сім’ям загиблих, а також інвалідам праці;

- вишукати можливість морального та матеріального стимулювання працівників;

- оформлення (створення) куточків, стендів, присвячених Дню охорони праці.

Страховий експерт з охорони праці відділення

ВДФССНВ ПЗУ у Глобинському районі

Яременко Д.А.

 

Структура району