Головна

Корисні лінки

Вхід на сайт

ОПРИЛЮДНЕННЯ

Інформація про проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів

1. Мета проведення робіт: отримання послуг з проведення земельних торгів щодо набуття права оренди земельних ділянок.


2. Дані про земельні ділянки: земельні ділянки водного фонду для рибогосподарських потреб, розташовані за адресою: Полтавська область, Глобинський район, с. Пустовійтове:

- орієнтовною площею 0,2713 га (Ставок «Центральний»);

- орієнтовною площею 0,0949 га (Ставок «Центральний-1»);

- орієнтовною площею 0,0908 га (Ставок «Центральний-2»).

3. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт із конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається у запечатаному конверті і має містити: інформацію про кількість проданих лотів; продажну ціну порівняно зі стартовою (у відсотках); строк виконання робіт у календарних днях та додаткові пропозиції (подаються за бажанням претендента).

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.

Прийняття заяв припиняється за три робочі дні до дати проведення конкурсу.

Організація та проведення земельних торгів здійснюється без залучення бюджетних коштів.

Підготовку лотів або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах (виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та розроблення документації з нормативної грошової оцінки) здійснює виконавець земельних торгів за власний рахунок, з наступним відшкодуванням йому понесених витрат переможцями торгів. Послуги виконавця земельних торгів оплачують переможці земельних торгів після їх проведення.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

- Заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 до Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25 вересня 2012 року № 579;

  • Копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;
  • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);
  • Згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця);
  • Копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;
  • Інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою.

5. Термін подання конкурсної документації: до 15.00 год. 12.10. 2015 року.

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 39050, Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пустовійтове, вул. Леніна, буд. 2.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 16.10. 2015 року о 1000 год. Місце проведення: 39050, Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пустовійтове, вул. Леніна, буд. 2, Пустовійтівська сільська рада.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 39050, Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пустовійтове, вул. Леніна, буд. 2, Пустовійтівська сільська рада, секретар комісії Святко О.Ф. Телефон для довідок: (05365) 31-1-31

Структура району