Головна

Корисні лінки

Вхід на сайт

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта

Згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики і сфері господарської діяльності", з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, на сайті (www.globrrada.pl.ua) в розділі «Землянківська сільська рада. Регуляторні акти», оприлюднено проект рішення Землянківської сільської ради "Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, з 01.01.2012 року" з аналізом його регуляторного впливу.

З текстом проекту рішення та аналізом його  регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у приміщенні  Землянківської сільської ради за адресою: с. Землянки вул. Леніна, 56, які розміщено на дошці оголошень.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються  Землянківською сільською радою протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення. тел. (05365) 38-2-31.

Виконком  Землянківської сільської ради

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

ЗЕМЛЯНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГЛОБИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сесія шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Про встановлення ставок єдиного податку

для фізичних осіб – підприємців, з 01.01.2012 року

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні",у зв’язку із введенням в дію Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності № 4014-VI від 04.11.2011 року, сесія Землянківської сільської ради  вирішила:

1. Встановити ставки єдиного податку, а саме:

1) перша група - фізичні особи – підприємці:

- які не використовують працю найманих осіб,

- здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню,

- і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) гривень. (Додаток № 1 додається).

2) друга група - фізичні особи – підприємці:

- які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платниками єдиного податку та/або населенню виробництво та /або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких  критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1 000000 (Один мільйон ) гривень. (Додаток №2 додається).

Сільський голова                              С.М. Расторгуєв

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Землянківської сільської ради Глобинського району Полтавської області

"Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб - підприємців"

1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Цей регуляторний акт забезпечує надходження коштів до бюджету Землянківської сільської ради.

2. Цілі державного регулювання.

Цілями регуляторного акту є:

- введення в дію ставок єдиного податку для фізичних осіб - підприємців;

- визначення джерел надходження коштів до бюджету;

- наповнення бюджету сільської ради.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.

Альтернативою прийняття запропонованого проекту рішення сільської ради є Податковий кодекс України №2755-17 ВР затверджений 02 грудня 2010 року.

4. Механізм реалізації мети.

Запровадження регуляторного акту дозволить поповнити бюджет сільської ради.

5. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акта.

Застосування ставок єдиного податку для фізичних осіб - підприємців дозволить поповнити бюджет сільської ради.

6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта.

Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, інтереси держави, органу місцевого самоврядування.

7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта.

Пропонується встановити необмежений строк дії запропонованого регуляторного акта, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта вносяться в разі потреби або за результатами звіту про відстеження його результативності та у разі внесення змін до чинного законодавства.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показниками результативності запропонованого проекту рішення сільської ради є збільшення надходжень до бюджету.

9. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта у разі його ухвалення.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись сільською радою на підставі даних про надходження і використання коштів згідно положення один раз на рік в кінці поточного року.

Сільський голова                          С.М. Расторгуєв

Структура району